5Ritmes

 

 

Let it IN, Let it OUT, Let it GO, Let it HAPPEN, Let it BE                                               De 5Ritmes zijn ontwikkeld door Gabrielle Roth. info hier
Het is een prachtige simpele en helende dansmeditatie door 5 verschillende bewegingsvormen:
*****  Vloeiend, Stacato, Chaos, Lyrisch en Stil  *****
Samen vormen ze een  W A V E  van energie. Ieder ritme nodigt uit om op een andere manier te dansen.  Gevoelens, gedachten, sensaties in het lijf worden in beweging gebracht en zo ontwikkel je kracht, creativiteit en vrijheid. Het is actief bezig zijn en meditatie ineen. De dans van het moment, uniek, zoals alleen jij dit kan.

Vloeiend – Voeten, aarde, doorgaande beweging, cirkel                                                               Staccato – Heupen, vuur, expressie geven, uitdrukkingskracht
Chaos
– Hoofd, water, loslaten, overgave, vrij laten gaan

Lyrisch – Handen, lucht, licht, ruimte,laten gebeuren
Stilte
– Adem, levend aanwezig in hier en nu, laten zijn

We dansen op allerlei soorten muziek. Er zijn géén stappen om te leren, je kan het niet fout doen. Je uitbundigheid, je weerstand, goede dagen, slechte dagen, je verlangen naar contact en de dans alleen op jezelf. Het is welkom op de dansvloer, precies zoals je bent!